Változások előtti utolsó órákban – 2021. január 1-jén hatályba lépnek a fogyasztóvédelmi szabályozás módosításai

01_Bizalmi_vagyonkezeles
Ossza meg facebookkon
Ossza meg Linkedinen
Javasolja emailben
Változások előtti utolsó órákban – 2021. január 1-jén hatályba lépnek a fogyasztóvédelmi szabályozás módosításai

Kevesebb, mint két hónapja maradt a vállalkozásoknak aktualizálni jótállási jegyeiket, átültetni gyakorlatukba a jótállási és szavatossági szabályokat érintő jelentős változásokat, amelyeknek 2021. január 1-jétől kell megfelelniük. Az új szabályozás célkitűzése, hogy hatékonyabban védje a fogyasztókat, és jogkövetésre sarkallja a vállalkozásokat. A módosító rendelkezések azokon a területeken hoznak lényeges változást, melyekhez kapcsolódóan az elmúlt években a legtöbb panasz és megkeresés érkezett a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Megváltozik a jótállási idő, a jelenlegi általános 1 éves jótállási idő helyett sávos jótállási időket vezetnek be, a kötelező jótállás idejét a termékek értéke fogja meghatározni. 10-100 ezer forint közötti eladási ár esetén a jótállás időtartama továbbra is 1 év marad, azonban 100-250 ezer forint között az időtartam 2 évre nő, míg a 250 ezer forintnál magasabb áron értékesített termékek esetén a kötelező jótállás ideje 3 év lesz.

A jótállási határidő kezdete a termék fogyasztó részére történő átadása vagy a termék vállalkozás általi üzembe helyezése. A vállalkozások számára előnyös változás, hogy ha a fogyasztó a terméket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a fogyasztási cikk átadásának napja lesz a jótállási határidő kezdő időpontja.

Szigorodnak a fogyasztási cikkek javítására, kicserélésére és a vételár visszafizetésére vonatkozó rendelkezések is. Az új szabályozás a fogyasztók jogainak érvényesítését elősegítve kimondja, hogy a fogyasztó a termék kijavítása érdekében választása szerint a vállalkozás székhelyéhez, bármely telephelyéhez, fióktelepéhez és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatóhoz is fordulhat. Továbbra is alkalmazandó marad az a rendelkezés, amely alapján a vállalkozásnak törekednie kell a fogyasztási cikk 15 napon belüli kijavítására, ez a fogyasztó felé fennálló tájékoztatási kötelezettséggel egészül ki, ha kiderül, hogy a termék 15 napon belül nem javítható. Amennyiben a termék első javításakor egyértelműen megállapítható, hogy az adott termék nem javítható, továbbá, ha a termék három javítást követően ismét meghibásodik, illetve ha a kijavítására 30 napon belül nem kerül sor, a vállalkozás köteles lesz a fogyasztási cikk 8 napon belüli kicserélésére, vagy ha ez nem lehetséges, a vételár visszafizetésére.

Várhatóan nagyszámú jogvitát előz meg az a módosítás, amely kifejezetten úgy rendelkezik, hogy a jótállásból eredő jogok érvényesítése a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatásától nem tehető függővé.

Az új szabályozás előremutató változtatása, hogy megteremti az elektronikus jótállási jegyek kibocsátásának lehetőségét. Az elektronikus jótállási jegy átadására a vállalkozás legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Az átadás történhet elektronikus levelező rendszeren keresztül való megküldéssel, vagy a fogyasztó részére a jótállási jegy letöltésének lehetővé tételével. Az elektronikus jótállási jegy tartalmának a papíralapú jótállási jegyre vonatkozó előírásoknak kell megfelelnie azzal, hogy a dokumentumnak a vállalkozás képviseletében eljáró személy elektronikus aláírását is tartalmaznia kell.

A 2021. január 1-jén hatályba lépő változások mértéke és jelentősége előrevetíti a fogyasztóvédelmi hatóság aktív fellépését a vállalkozások megfelelésének ellenőrzésében. A fogyasztók nem megfelelő, megtévesztésre alkalmas tájékoztatása a versenyhatóság eljárását és versenyjogi eszközök alkalmazását is magával vonhatja. Az utóbbi hónapokban praxisunkban is megjelentek a jótállási jegyek hatályosítására vonatkozó megkeresések. A bírságok elkerülése érdekében azon vállalkozásoknak, akik eddig nem tették meg, azt javasoljuk, hogy minél hamarabb aktualizálják jótállási jegyeiket és tájékoztatóikat, vagy forduljanak szakértőkhöz segítségért.

2020-11-23

Sikeres regisztráció!

Köszönjük a jelentkezést!
Szeretettel várjuk rendezvényünkre.


A bejelentkezéshez szükséges adatokat hamarosan küldjük emailben.

Felhasználási feltételek

A honlapon található információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak. A honlapon található információkat szerzői jog védi, annak bármilyen felhasználása, többszörözése, nyilvánossághoz való eljuttatása a KLART LEGAL | Szabó Levente Antal Ügyvédi Iroda előzetes hozzájárulásához kötött.

Blog

Rendszeresen publikáljuk cikkeinket a versenyjog, informatika, adatvédelem, szellemi alkotások és a családi vállalatok világáról.

Hírlevél

A gazdasági jog, a családi vállalatok és a jogi technológia világának legfrissebb aktualitásairól érthesülhet hírleveleinkból. Iratkozzon fel, hogy közvetlenül értesüljön. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt találja.

    Kapcsolat

    © KLART Legal

    Hírlevél

    A gazdasági jog, a családi vállalatok és a jogi technológia világának legfrissebb aktualitásairól érthesülhet hírleveleinkból. Iratkozzon fel, hogy közvetlenül értesüljön. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt találja.