Változások előtti utolsó órákban – 2021. január 1-jén hatályba lépnek a fogyasztóvédelmi szabályozás módosításai

Kevesebb, mint két hónapja maradt a vállalkozásoknak aktualizálni jótállási jegyeiket, átültetni gyakorlatukba a jótállási és szavatossági szabályokat érintő jelentős változásokat, amelyeknek 2021. január 1-jétől kell megfelelniük. Az új szabályozás célkitűzése, hogy hatékonyabban védje a fogyasztókat, és jogkövetésre sarkallja a vállalkozásokat. A módosító rendelkezések azokon a területeken hoznak lényeges változást, melyekhez kapcsolódóan az elmúlt években a legtöbb panasz és megkeresés érkezett a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Megváltozik a jótállási idő, a jelenlegi általános 1 éves jótállási idő helyett sávos jótállási időket vezetnek be, a kötelező jótállás idejét a termékek értéke fogja meghatározni. 10-100 ezer forint közötti eladási ár esetén a jótállás időtartama továbbra is 1 év marad, azonban 100-250 ezer forint között az időtartam 2 évre nő, míg a 250 ezer forintnál magasabb áron értékesített termékek esetén a kötelező jótállás ideje 3 év lesz.

A jótállási határidő kezdete a termék fogyasztó részére történő átadása vagy a termék vállalkozás általi üzembe helyezése. A vállalkozások számára előnyös változás, hogy ha a fogyasztó a terméket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a fogyasztási cikk átadásának napja lesz a jótállási határidő kezdő időpontja.

Szigorodnak a fogyasztási cikkek javítására, kicserélésére és a vételár visszafizetésére vonatkozó rendelkezések is. Az új szabályozás a fogyasztók jogainak érvényesítését elősegítve kimondja, hogy a fogyasztó a termék kijavítása érdekében választása szerint a vállalkozás székhelyéhez, bármely telephelyéhez, fióktelepéhez és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatóhoz is fordulhat. Továbbra is alkalmazandó marad az a rendelkezés, amely alapján a vállalkozásnak törekednie kell a fogyasztási cikk 15 napon belüli kijavítására, ez a fogyasztó felé fennálló tájékoztatási kötelezettséggel egészül ki, ha kiderül, hogy a termék 15 napon belül nem javítható. Amennyiben a termék első javításakor egyértelműen megállapítható, hogy az adott termék nem javítható, továbbá, ha a termék három javítást követően ismét meghibásodik, illetve ha a kijavítására 30 napon belül nem kerül sor, a vállalkozás köteles lesz a fogyasztási cikk 8 napon belüli kicserélésére, vagy ha ez nem lehetséges, a vételár visszafizetésére.

Várhatóan nagyszámú jogvitát előz meg az a módosítás, amely kifejezetten úgy rendelkezik, hogy a jótállásból eredő jogok érvényesítése a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatásától nem tehető függővé.

Az új szabályozás előremutató változtatása, hogy megteremti az elektronikus jótállási jegyek kibocsátásának lehetőségét. Az elektronikus jótállási jegy átadására a vállalkozás legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Az átadás történhet elektronikus levelező rendszeren keresztül való megküldéssel, vagy a fogyasztó részére a jótállási jegy letöltésének lehetővé tételével. Az elektronikus jótállási jegy tartalmának a papíralapú jótállási jegyre vonatkozó előírásoknak kell megfelelnie azzal, hogy a dokumentumnak a vállalkozás képviseletében eljáró személy elektronikus aláírását is tartalmaznia kell.

A 2021. január 1-jén hatályba lépő változások mértéke és jelentősége előrevetíti a fogyasztóvédelmi hatóság aktív fellépését a vállalkozások megfelelésének ellenőrzésében. A fogyasztók nem megfelelő, megtévesztésre alkalmas tájékoztatása a versenyhatóság eljárását és versenyjogi eszközök alkalmazását is magával vonhatja. Az utóbbi hónapokban praxisunkban is megjelentek a jótállási jegyek hatályosítására vonatkozó megkeresések. A bírságok elkerülése érdekében azon vállalkozásoknak, akik eddig nem tették meg, azt javasoljuk, hogy minél hamarabb aktualizálják jótállási jegyeiket és tájékoztatóikat, vagy forduljanak szakértőkhöz segítségért.

Scroll to Top

Kérdése van?
Küldje el és mi válaszolunk!

Terms Of Use

The information on this website does not constitute legal advice. The information on the website is protected by copyright, its use, reproduction or disclosure to the public by KLART LEGAL | Levente Antal Szabó is subject to the prior consent of the Law Firm.