Kereskedelmi értékesítési és beszerzési csapatok figyelem: jelentős változás várható a kereskedelmi megállapodások versenyjogi feltételeiben!

Év eleje az éves szerződések újra kötésének időszaka a kereskedelmi szektorban. Mire figyeljenek beszerzőink és saleseink? Mi a jogszerű és mi nem az? Várhatók-e változások a forgalmazási megállapodások világában? A válasz igen, amely változásokra már most érdemes felkészülni, különösen az online értékesítés területén. 

A kereskedelmi megállapodások az értékesítési lánc különböző szintjein elhelyezkedő szereplők (beszállítók és vevők) közötti kapcsolatrendszert szabályozzák. A kereskedelmi megállapodások gyakran versenykorlátozó rendelkezést tartalmazhatnak: kizárólagosság vevői vagy eladói oldalon, viszonyeladási árak rögzítése, versenytilalmak a sales csapatoknak nem ismeretlen fogalmak. Ezek jelenleg súlyos jogsértésnek minősülnek, amely alól csak nagyon szűk körben van felmentés. Ezt szabályozza a vonatkozó mentességi jogszabály, az ún. vertikális csoportmentességi rendelet (VBER, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról szóló 330/2010/EU bizottsági rendelet[1])

A VBER 2022 májusában fogja hatályát veszteni. Megalkotása óta az online kereskedelem fejlődése és online platformok megjelenése következtében a forgalmazási hálózatok jelentős átalakulását figyelhettük meg, így a folyamatban lévő felülvizsgálati eljárás eredménye egyre aktuálisabb kérdés. A VBER revíziója lényeges változásokat hozhat, amelyek különösen érdekesek lehetnek az online kereskedelem résztvevői számára, de a gazdasági élet minden szereplőjének érdemes figyelemmel követni a folyamatot.

A vertikális megállapodások a versenyjog különleges, problematikus szegmensét képezik. Alkalmasak lehetnek a gazdasági verseny torzítására, azonban a vertikális viszonyokban elengedhetetlen megállapodásokat kötni a gazdasági kapcsolatok fenntartásához, ezért a vertikális megállapodások egyértelműen pozitív, gazdaságserkentő tulajdonságokkal is rendelkeznek. Tipikus esetben a termék gyártója és a fogyasztó között több közvetítő is szerepel, így értelemszerűen elkerülhetetlen a kereskedelmi kapcsolatok fenntartásához szükséges megállapodások nagy mennyiségben történő megkötése (például alapanyag gyártó-gyártó, gyártó-nagykereskedő, nagykereskedő-kiskereskedő vagy éppen megrendelő-szállító között). A versenyjognak akkor kell fellépnie a vertikális megállapodásokkal szemben, amennyiben azok versenykorlátozást valósítanak meg.

A vertikális megállapodások tömeges előfordulása, valamint az említett pozitív hatások teszik lehetővé, hogy a vertikális megállapodások jelentős része mentesüljön az általános kartelltilalmat kimondó szabályok alól. A vertikális csoportmentességi rendelet jelöli ki a mentesülés feltételeit, az Európai Bizottság által kiadott vertikális iránymutatás pedig segíti a piaci szereplőket, hogy megfelelően tudják értékelni megállapodásaikat.

A VBER felülvizsgálata minden szempontból indokolt, mivel 2010-es hatályba lépése óta a kereskedelmi csatornák lényegesen megváltoztak, a technológia nagymértékben fejlődött, illetve elegendő idő eltelt, hogy fény derüljön a szabályozás meglévő hiányosságaira.

A 2018-ban induló felülvizsgálat folyamatának első, értékelő szakasza 2020 októberében zárult le a Bizottság által elkészített munkadokumentum[2] közzétételével, amelyet a tagállami versenyhatóságokkal folytatott konzultáció, nyilvános konzultáció, érdekeltek részére szervezett workshop előzött meg.

A munkadokumentumból egyértelműen kitűnik, hogy a revízió kulcsfontosságú pontja a szabályozás – az e-kereskedelem utóbbi pár évben megfigyelhető rohamos térnyerésének következtében – lényegesen megváltozott a piaci viszonyoknak megfelelő továbbfejlesztése lesz. Fontos lenne jóval nagyobb hangsúlyt fektetni az online értékesítés megítélésére vonatkozó szabályok egyértelműsítésére. Ezt igazolja az is, hogy a konzultációban résztvevő válaszadók állaspontja szerint a felülvizsgálat szükségességét leginkább az online értékesítés – ideértve az online piactereken és online platformokon keresztül történő értékesítést -, valamint az online hirdetéselhelyezés egyre növekvő jelentősége indokolja.

Az online platformokon működő üzleti modellek előretörése a szerződéses kapcsolatok számának növekedéséhez és a vertikális megállapodások fokozott használatához vezetett. Mivel a fogyasztók ma már elvárják, hogy folyamatosan biztosított legyen számukra a különböző disztribúciós csatornák (online és hagyományos üzletek, online piacterek és más platformok) elérésének lehetősége, a beszállítók kénytelenek növelni a különféle terjesztési és értékesítési csatornáik számát. A hatályos, tradicionális kereskedelmi formákra kidolgozott szabályozás nehezen tud választ adni a gyorsan terjeszkedő, állandóan változó online kereskedelemben felmerülő kérdésekre (például a viszonteladási árak megkötésének kérdése, most-favoured nation klauzulák alkalmazásának megítélése, aktív és passzív értékesítési módok elválasztása, disztribúciós rendszerekhez kapcsolódó „luxusprobléma” kezelése).

A bizottsági munkadokumentumból az is kiderül, hogy a jogbiztonság növelésének érdekében a szabályozás egyszerűsítése is szükséges, mivel a jelenlegi szabályozás komplexitása jelentősen megnehezíti a VBER alkalmazást, ami különösen a kis- és középvállalkozások esetében probléma.

A jövőben a jogi szabályozásnak jobban tükröznie kell a Bizottság e-kereskedelmi ágazati vizsgálatának következtetéseit, illetve az Európai Unió Bírósága által közelmúltban kialakított ítélkezési gyakorlatot, amely segítségül szolgálhat a vertikális megállapodások problematikus jellegéből adódó nemzeti versenyhatóságok sok esetben nagymértékben eltérő megközelítéseinek egységesítésére.

Bár a rendelet szükségessége és fontossága nem kérdéses, a fentiek alapján látható, hogy számos kihívás áll a szabályozó előtt. Komoly feladat a Bizottság számára, hogy olyan időtálló, adekvát válaszokat dolgozzon ki, amelyek képesek megfelelően rendezni a gyorsan fejlődő online környezetben felmerülő kérdéseket is, miközben az is elképzelhető, hogy a kereskedelem jelenleg ismert formái fundamentális változáson fognak keresztül menni a jövőben és lehetséges, hogy már tíz év múlva a legtöbb napjainkban gondot okozó probléma meghaladott lesz.

A VBER felülvizsgálata jelenleg a hatásvizsgálati szakaszban van, márciusig nyilvános konzultáció keretében foglalhatnak állást az érdekeltek. Ezt követően, 2021. folyamán a Bizottság nyilvánosságra fogja hozni a vertikális csoportmentességi rendelet felülvizsgálatának eredményeként létrejött, új szövegét.

A felülvizsgálat folyamata a Bizottság honlapján követhető: https://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_vber/index_en.html


[1] elérhető itt magyar nyelven: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0330&from=EN

[2] elérhető itt angol nyelven: https://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_vber/staff_working_document.pdf

rövidített összefoglalója elérhető itt angol nyelven:  https://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_vber/vber_review_executive_summary_en.pdf

Scroll to Top

Kérdése van?
Küldje el és mi válaszolunk!

Felhasználási feltételek

A honlapon található információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak. A honlapon található információkat szerzői jog védi, annak bármilyen felhasználása, többszörözése, nyilvánossághoz való eljuttatása a KLART LEGAL | Szabó Levente Antal Ügyvédi Iroda előzetes hozzájárulásához kötött.