Kereskedelmi értékesítési és beszerzési csapatok figyelem: jelentős változás várható a kereskedelmi megállapodások versenyjogi feltételeiben!

Év eleje az éves szerződések újra kötésének időszaka a kereskedelmi szektorban. Mire figyeljenek beszerzőink és saleseink? Mi a jogszerű és mi nem az? Várhatók-e változások a forgalmazási megállapodások világában? A válasz igen, amely változásokra már most érdemes felkészülni, különösen az online értékesítés területén. 

A kereskedelmi megállapodások az értékesítési lánc különböző szintjein elhelyezkedő szereplők (beszállítók és vevők) közötti kapcsolatrendszert szabályozzák. A kereskedelmi megállapodások gyakran versenykorlátozó rendelkezést tartalmazhatnak: kizárólagosság vevői vagy eladói oldalon, viszonyeladási árak rögzítése, versenytilalmak a sales csapatoknak nem ismeretlen fogalmak. Ezek jelenleg súlyos jogsértésnek minősülnek, amely alól csak nagyon szűk körben van felmentés. Ezt szabályozza a vonatkozó mentességi jogszabály, az ún. vertikális csoportmentességi rendelet (VBER, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról szóló 330/2010/EU bizottsági rendelet[1])

A VBER 2022 májusában fogja hatályát veszteni. Megalkotása óta az online kereskedelem fejlődése és online platformok megjelenése következtében a forgalmazási hálózatok jelentős átalakulását figyelhettük meg, így a folyamatban lévő felülvizsgálati eljárás eredménye egyre aktuálisabb kérdés. A VBER revíziója lényeges változásokat hozhat, amelyek különösen érdekesek lehetnek az online kereskedelem résztvevői számára, de a gazdasági élet minden szereplőjének érdemes figyelemmel követni a folyamatot.

A vertikális megállapodások a versenyjog különleges, problematikus szegmensét képezik. Alkalmasak lehetnek a gazdasági verseny torzítására, azonban a vertikális viszonyokban elengedhetetlen megállapodásokat kötni a gazdasági kapcsolatok fenntartásához, ezért a vertikális megállapodások egyértelműen pozitív, gazdaságserkentő tulajdonságokkal is rendelkeznek. Tipikus esetben a termék gyártója és a fogyasztó között több közvetítő is szerepel, így értelemszerűen elkerülhetetlen a kereskedelmi kapcsolatok fenntartásához szükséges megállapodások nagy mennyiségben történő megkötése (például alapanyag gyártó-gyártó, gyártó-nagykereskedő, nagykereskedő-kiskereskedő vagy éppen megrendelő-szállító között). A versenyjognak akkor kell fellépnie a vertikális megállapodásokkal szemben, amennyiben azok versenykorlátozást valósítanak meg.

A vertikális megállapodások tömeges előfordulása, valamint az említett pozitív hatások teszik lehetővé, hogy a vertikális megállapodások jelentős része mentesüljön az általános kartelltilalmat kimondó szabályok alól. A vertikális csoportmentességi rendelet jelöli ki a mentesülés feltételeit, az Európai Bizottság által kiadott vertikális iránymutatás pedig segíti a piaci szereplőket, hogy megfelelően tudják értékelni megállapodásaikat.

A VBER felülvizsgálata minden szempontból indokolt, mivel 2010-es hatályba lépése óta a kereskedelmi csatornák lényegesen megváltoztak, a technológia nagymértékben fejlődött, illetve elegendő idő eltelt, hogy fény derüljön a szabályozás meglévő hiányosságaira.

A 2018-ban induló felülvizsgálat folyamatának első, értékelő szakasza 2020 októberében zárult le a Bizottság által elkészített munkadokumentum[2] közzétételével, amelyet a tagállami versenyhatóságokkal folytatott konzultáció, nyilvános konzultáció, érdekeltek részére szervezett workshop előzött meg.

A munkadokumentumból egyértelműen kitűnik, hogy a revízió kulcsfontosságú pontja a szabályozás – az e-kereskedelem utóbbi pár évben megfigyelhető rohamos térnyerésének következtében – lényegesen megváltozott a piaci viszonyoknak megfelelő továbbfejlesztése lesz. Fontos lenne jóval nagyobb hangsúlyt fektetni az online értékesítés megítélésére vonatkozó szabályok egyértelműsítésére. Ezt igazolja az is, hogy a konzultációban résztvevő válaszadók állaspontja szerint a felülvizsgálat szükségességét leginkább az online értékesítés – ideértve az online piactereken és online platformokon keresztül történő értékesítést -, valamint az online hirdetéselhelyezés egyre növekvő jelentősége indokolja.

Az online platformokon működő üzleti modellek előretörése a szerződéses kapcsolatok számának növekedéséhez és a vertikális megállapodások fokozott használatához vezetett. Mivel a fogyasztók ma már elvárják, hogy folyamatosan biztosított legyen számukra a különböző disztribúciós csatornák (online és hagyományos üzletek, online piacterek és más platformok) elérésének lehetősége, a beszállítók kénytelenek növelni a különféle terjesztési és értékesítési csatornáik számát. A hatályos, tradicionális kereskedelmi formákra kidolgozott szabályozás nehezen tud választ adni a gyorsan terjeszkedő, állandóan változó online kereskedelemben felmerülő kérdésekre (például a viszonteladási árak megkötésének kérdése, most-favoured nation klauzulák alkalmazásának megítélése, aktív és passzív értékesítési módok elválasztása, disztribúciós rendszerekhez kapcsolódó „luxusprobléma” kezelése).

A bizottsági munkadokumentumból az is kiderül, hogy a jogbiztonság növelésének érdekében a szabályozás egyszerűsítése is szükséges, mivel a jelenlegi szabályozás komplexitása jelentősen megnehezíti a VBER alkalmazást, ami különösen a kis- és középvállalkozások esetében probléma.

A jövőben a jogi szabályozásnak jobban tükröznie kell a Bizottság e-kereskedelmi ágazati vizsgálatának következtetéseit, illetve az Európai Unió Bírósága által közelmúltban kialakított ítélkezési gyakorlatot, amely segítségül szolgálhat a vertikális megállapodások problematikus jellegéből adódó nemzeti versenyhatóságok sok esetben nagymértékben eltérő megközelítéseinek egységesítésére.

Bár a rendelet szükségessége és fontossága nem kérdéses, a fentiek alapján látható, hogy számos kihívás áll a szabályozó előtt. Komoly feladat a Bizottság számára, hogy olyan időtálló, adekvát válaszokat dolgozzon ki, amelyek képesek megfelelően rendezni a gyorsan fejlődő online környezetben felmerülő kérdéseket is, miközben az is elképzelhető, hogy a kereskedelem jelenleg ismert formái fundamentális változáson fognak keresztül menni a jövőben és lehetséges, hogy már tíz év múlva a legtöbb napjainkban gondot okozó probléma meghaladott lesz.

A VBER felülvizsgálata jelenleg a hatásvizsgálati szakaszban van, márciusig nyilvános konzultáció keretében foglalhatnak állást az érdekeltek. Ezt követően, 2021. folyamán a Bizottság nyilvánosságra fogja hozni a vertikális csoportmentességi rendelet felülvizsgálatának eredményeként létrejött, új szövegét.

A felülvizsgálat folyamata a Bizottság honlapján követhető: https://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_vber/index_en.html


[1] elérhető itt magyar nyelven: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0330&from=EN

[2] elérhető itt angol nyelven: https://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_vber/staff_working_document.pdf

rövidített összefoglalója elérhető itt angol nyelven:  https://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_vber/vber_review_executive_summary_en.pdf

Scroll to Top

Kérdése van?
Küldje el és mi válaszolunk!

Terms Of Use

The information on this website does not constitute legal advice. The information on the website is protected by copyright, its use, reproduction or disclosure to the public by KLART LEGAL | Levente Antal Szabó is subject to the prior consent of the Law Firm.