Jogi szolgáltatások

Szakterületek

Vállalatfelvásárlás

Ingatlan és építés

Peres eljárások

Versenyjog

Szellemi alkotások

Adatvédelem

Vállalatfelvásárlás

Cégfelvásárlás, üzletágvásárlás, közös vállalat létrehozása. Az 1-50 millió euró értékű szegmensben több mint 50 M&A tranzakciót bonyolítottunk sikerrel az elmúlt 10 évben. Jelentős tapasztalatunk van mind “asset deal”, mind “share deal” típusú ügyletekben. A tranzakciós folyamat egésze alatt támogatjuk ügyfeleinket, álljanak akár vevői, akár eladói oldalon.


Ennek keretében segítséget nyújtunk a tervezési fázisban, elvégezzük a céltársaság jogi átvilágítását, külső partnereink segítségével pedig teljes körű due diligence vizsgálatot is vállalunk (jogi mellett műszaki, adó- és pénzügyi átvilágítás). Intézzük a tranzakció versenyhatósági engedélyeztetését, , elkészítjük a tranzakciós szerződést, és közreműködünk annak tárgyalásában a legjobb eredmény elérése érdekében. A szerződés aláírását követően vállaljuk a zárási feltételek menedzsmentjét, és támogatjuk ügyfeleinket a zárás utáni feladatok elvégzésében is.Ezen felül közreműködünk a társaságok napi ügyvitelében, képviseljük őket cégbíróság előtt, segítünk belső folyamataik optimalizálásában, és támogatjuk őket compliance feladataik teljesítésében, valamint vállalatfinanszírozási kérdésekben.

 • jogi átvilágítás, kockázatelemzés
 • adatszoba-menedzsment
 • tranzakciós szerződések
 • zárás menedzsment
 • verseny bejelentés, szakhatósági engedélyeztetés, tranzakciós folyamat versenyjogi felügyelete
 • zárást követő integrációs tanácsadás

Ingatlan és építés

Irodánk az ingatlanügyek, beruházások, építőipari tevékenységek teljes területén végez jogi feladatokat. Komplex zöldmezős, illetve barnamezős beruházások teljes körű megvalósításával kapcsolatban képviseljük ügyfeleinket a stratégia tervezésétől kezdődően a kivitelezés befejezéséig, illetve az üzemeltetés során. Széles körű tapasztalattal rendelkezünk lakóparkfejlesztésekkel, valamint kivitelezési és egyéb építőipari szerződésekkel kapcsolatban, továbbá a teljesítéssel kapcsolatos jogviták kezelésében. Ügyfeleink között megtalálhatóak Magyarország vezető ingatlanos cégei is, így a piaci eseményeket naprakészen tudjuk követni.

 • ingatlanfejlesztés, zöld- és barnamezős beruházások jogi támogatása
 • kivitelezési és tervezési szerződések
 • birtokviták, birtokvédelem
 • bérleti szerződések
 • ingatlannal kapcsolatos peres eljárások
 • teljesítésigazolási Szakértői Szerv előtti eljárások
 • földhaszonbérleti szerződések, részarány földkiadás
 • építésügyi hatósági eljárások

Peres eljárások

Egy peres eljárás sikerének sok összetevője van. Fontos a megfelelő előkészítő tevékenység, melynek során részletesen elemezzük a felmerülő lehetőségeket, jogi kockázatokat, várható végkimeneteleket. Jelentősége van a megfelelő pertaktika kiválasztásának és alkalmazásának is, amelyhez szintén elmélyült elemzés, szükség esetén a várható percselekmények szimulációja szükséges. Kell egy jó ügyvédi csapat, ahol mindenki hozzá tudja tenni saját jogi szakterületének naprakész ismereteit, hogy a vita minden jogi aspektusa azonosítható legyen. Szükség van olyan szakértőkre is, akik szakmájukban elismert, kiemelt pozíciót vívtak ki maguknak, és szakvéleményük meggyőző ereje, megalapozottsága a bíróságok számára sem lehet kétséges. Ezen alapelvek mentén látjuk el ügyfeleink képviseletét különféle rendes és választottbírósági eljárásokban.

 • kártérítési perek
 • szerződés érvénytelenségével kapcsolatos perek
 • vállalkozási szerződéssel kapcsolatos perek
 • hazai és nemzetközi választottbíróságok előtti eljárások
 • munkaügyi perek
 • versenyjogi eljárások
 • szoftverfejlesztéssel kapcsolatos eljárások
 • adóperek
 • építésügyi hatósági eljárások
 • fizetésképtelenségi eljárások
 • vezető tisztségviselő felelősségével kapcsolatos perek
 • személyiség jogi perek
 • birtokvédelemmel kapcsolatos eljárások
 • ingatlannal kapcsolatos peres eljárások

Versenyjog

Tiszta verseny. Szinte magától értetődik, hiszen a verseny lényege éppen a tisztasága. Ennek elérésében, megőrzésében támogatjuk ügyfeleinket. Segítünk rátalálni a szabályoknak megfelelő megoldásokra az iparági szövetségen belüli információcsere és az M&A ügyletek területén, valamint a marketing és a fogyasztóvédelem kérdéseiben is. Mivel jogszerűtlen működés esetén súlyos bírsággal, kártérítési igényekkel vagy akár büntetőjogi következményekkel is számolni kell, mi a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt.

 • összefonódások bejelentése
 • versenyjogi auditok, compliance programok, tréningek
 • „hajnali rajtaütés” modellezése
 • fogyasztóvédelmi ügyek
 • engedékenységi kérelmek
 • üzleti titok megsértésével, jellegbitorlással, tiltott állami támogatásokkal kapcsolatos ügyek
 • képviselet versenyhatóság, bíróság, békéltető- és önszabályozó testületek előtt

Szellemi alkotások és informatika

A szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogi tanácsadásra az informatika és más tudásalapú iparágak területén van a legnagyobb igény. E szektorokban a létrehozott szellemi termék jelenti az értéket, amelynek védelme, jogi oltalmának megszerzése kiemelt feladatunk.
 • védjegykutatás, szabadalomkutatás, ipari minta, formatervezési minta kutatás
 • iparjogvédelmi bejelentések, felszólalások
 • szoftverfejlesztési, szoftver licencia szerződések
 • közös adatkezelési és adatfeldolgozási megállapodások
 • hardver- és szoftverbeszerzések jogi támogatása
 • honlapok, webshopok fogyasztóvédelmi és adatvédelmi auditja, felhasználási feltételek kidolgozása

Adatvédelem

Ma már minden közintézménynek és gazdálkodó szervezetnek érdemben kell foglalkoznia az adatvédelem és az adatbiztonság kérdéseivel. Adatkezeléssel jár a munka világa, az ügyfelek és potenciális vevők adatainak gyűjtése. A kockázatkezeléssel és követelésérvényesítéssel foglalkozó vállalatok is adatkezelést végeznek.

A jogellenes adatkezelés polgári jogi, büntetőjogi és súlyos bírságkövetkezményekkel járhat. A vállalkozásoknak a jogellenes adatkezelés kapcsán reputációs kockázatokkal is kell számolnia. Mi segítünk ügyfeleinknek a határok pontos megismerésében.

 • adatkezelési nyilvántartások, szabályzatok, tájékoztatók, nyilatkozatok készítése
 • adatvédelmi audit
 • adatvédelmi felelős szakértői támogatása
 • kiszervezett adatvédelmi felelős szolgáltatás

Forduljon szakértőinkhez bizalommal!

Ha kérdése van ügyével vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, tegye fel nekünk. Örömmel válaszolunk megkeresésére.

Sikeres regisztráció!

Köszönjük a jelentkezést!
Szeretettel várjuk rendezvényünkre.


A bejelentkezéshez szükséges adatokat hamarosan küldjük emailben.

Felhasználási feltételek

A honlapon található információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak. A honlapon található információkat szerzői jog védi, annak bármilyen felhasználása, többszörözése, nyilvánossághoz való eljuttatása a KLART LEGAL | Szabó Levente Antal Ügyvédi Iroda előzetes hozzájárulásához kötött.

Blog

Rendszeresen publikáljuk cikkeinket a versenyjog, informatika, adatvédelem, szellemi alkotások és a családi vállalatok világáról.

Hírlevél

A gazdasági jog, a családi vállalatok és a jogi technológia világának legfrissebb aktualitásairól érthesülhet hírleveleinkból. Iratkozzon fel, hogy közvetlenül értesüljön. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt találja.

  Kapcsolat

  © KLART Legal

  Hírlevél

  A gazdasági jog, a családi vállalatok és a jogi technológia világának legfrissebb aktualitásairól érthesülhet hírleveleinkból. Iratkozzon fel, hogy közvetlenül értesüljön. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt találja.