Az üléspontod határozza meg az álláspontod II. rész

Érdekkonfliktus- és motivációkezelés az aktív és nem aktív családtagok között a családi vállalatban,
II.  rész

Cikkünk előző részében azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy milyen társasági jogi és pénzügyi motivációs eszközök állnak  a vállalkozó családok rendelkezésére a vállalkozásban aktív és nem aktív családtagok közötti jó együttműködésének biztosítására.

A családi vállalatból származó osztalékjövedelmen és a társasági szerződésen kívül mi tarthatja fenn a nem aktív családtagok motivációját és elkötelezettségét a családi vállalattal kapcsolatban? Melyek a titkos összetevők?

Van közös értékünk és közös célunk és foglalkoznunk kell magunkkal

Sok mai magyar családi vállalatban a „cég az első” szemlélet uralkodik a családban. Ekkor előfordulhat, hogy a nem aktív családtag kirekesztve érzi magát, másodrendű állampolgárnak tekintheti magát. Gyakran halljuk: „ebben a családban minden  a cég körül forog, csak az ér valamit, aki termeli  a pénzt”

A vállalkozó családok életében elérkezett azonban a szemléletváltás ideje: kétségtelenül a cég miatt kell ugyan összeülni, de ez a kényszer egyúttal egy soha vissza nem térő lehetőség, hogy a család foglalkozzon magával, a családon beüli kapcsolatokkal, amelyet egyébként enélkül nem tenne meg.

A cég egy olyan szereplő a vállalkozó családok életében, aki „soha nem nő fel”, mindig foglalkozni kell vele. Ezért a családoknak össze kell jönni, hiszen legalább tulajdonosként (tulajdonosi várományosként) mindenki így-úgy kapcsolódik hozzá. Felismerve ezen „kötelező foglalkozásokban” rejlő lehetőséget a rendszeres  találkozásokra, új értelmet kaphat a cég létezése azok számára is, akik nem aktívak a cégvezetésben.

Fontos azonban, hogy ezen családi találkozók ne kizárólag, sőt ne elsősorban a cégről szóljanak, hanem arról is, hogy hogyan vannak a családtagok egymással. Foglalkozzon a család azzal, hogy mi tartja össze őket, melyek a közös értékek, közös céljaik, honnan hova akarnak eljutni, röviden mi a családi stratégia. Legyen ezen témákról beszélgetés. Ezek (újra)felfedezése olyan erőforrás lehet egy családnak, amely újabb és újabb generációkon keresztül össze tarthatja a családot, amely enélkül óhatatlanul a szétesés irányába menne. Ezt a beszélgetést éppen a cégben nem aktív családtagok szervezhetik, vezethetik, moderálhatják, hiszen őket nem foglalja le annyira a családi cég körüli mindennapos teendő cunami.

A szereposztás fontos

A vállalkozó családok gyakran csak azt tudják elképzelni, hogy az utódlás arról szól, hogy ki vezeti operatív vezetőként a céget. A családi alkotmány, családi stratégia alkotás folyamatában rámutatunk arra, hogy a vállalkozó családok tagjai számos szerepben hasznosak lehetnek a családi közösségnek, a családi cég operatív vezetője csak az egyik ezek közül. Ezek a szerepek pedig gyakran nem töltődnek be tudatos szereposztás hiányában, így elhalnak fontos családi funkciók. Ezen funkciók elhalása pedig a családi cég elhalásához is fog vezetni hosszú távon, elkerülhetetlenül.

Az első ilyen szerep a családi összetartó szerep, a család érzelmi központjának szerepe. Az alapítói generációban ezeket a szerepeket tapasztalatunk szerint gyakran az anyák látták el az ügyvezető apuka hátterében. Ők gyakran „back-office-pénzügyes” pozícióban dolgoztak a cégben, míg apa a munkatársakkal, ügyfelekkel és a cég fejlesztésével foglalatoskodott. Ők gondoskodtak a család összetartásáról, a gyerekek neveléséről, a következő generáció értékrendjének kialakításáról. Ez a szerep egy hálátlan szerep, hiszen az apa sikerét és a kifizetett osztalékot mindenki látja és díjazza, míg a családi összetartók „háttérmunkáját” mindenki természetesnek veszi.

Ezért ezt a szerepet a következő generációk életében helyére kell emelni. Ebben a szerepben is utódlásra van szükség, nemcsak az operatív vezetői székben. Ki kell mondani, hogy ez a szerep még fontosabb is, mivel szét fog esni a család a vállalkozás mögött, ha erről senki nem gondoskodik. A következő generációban azonban tudatos családösszetartás hiányában óhatatlan a szétesés. Több mikrocsalád keletkezhet, ezen családok már magukkal vannak elfoglalva, az ágak akár harcolhatnak is egymással. Elveszik a családegység érzése. A családi széthúzása halálos a családi cég jövőjére is.

A családi utódlási stratégia kialakításakor tehát különös hangsúlyt kell fektetni arra, hogy ki vállalja magára a családi összetartó-érzelmi központ szerepet, ki gondoskodik a harmadik-negyedik generáció felelős tulajdonossá neveléséről és a kapcsolatok ápolásáról. Ki szervezi a családi napokat, ki ápolja  a családi archívumot, ki építi a cég és a tágabb család kapcsolatát, ki szervezi a gondoskodást az idősekről, ki szervezi a családi utazásokat. Ezek a feladatok ugyanis maguktól nem fognak megoldódni és a cégvezető utódnak nem lesz ideje ezekkel a kérdésekkel kellő figyelemmel foglalkozni.

A másik ilyen kiosztásra váró szerep a vagyonkezelő szerepe. A családi cégek immáron Magyarországon is elértek abba fázisba, ahol a családi vagyonnak már csak egy része a családi cég saját tőkéje. Sokszor már ingatlanokban, egyéb befektetésekben is jelentős vagyon halmozódott fel. A családi cég vezetői utódja azonban nem tud kellő figyelmet fordítani ezen vagyonelemekre, pedig aktív vagyonkezelés esetén ez sokszor még többet is hozhat, mint maga a családi cég. Az elmúlt hónapokban sok családi bizalmi vagyonkezelés és vagyonkezelő alapítvány jött létre, de tapasztalatom szerint erre a feladatra történő valódi szereposztás elmaradt. Itt van  a lehetőség, hogy  a vagyonkezelői feladatra való tudatos szerepvállalás és fókuszba helyezés megtörténjen. Erre a szerepre tudatosan készülni kell, képeznie kell magát a családtagnak, de biztos, hogy aki ezt elvállalja, sokan hálásak lesznek neki ezért a családba, különösen a családi cég vezetői utód.

Ebben a cikkben csak két olyan szerepet érintettünk, amely új perspektívát nyithat a családi cég vezetésében nem aktív családtagok számára a hasznos szerepvállalásra. Azonban számos ilyen szerep vár még „kiosztásra”, az egész csak fantázia és közös gondolkodás kérdése. A vállalkozói családi lét nehéz, sokszor paradox elvárásoknak kell megfelelni. Szépsége viszont éppen abban rejlik, hogy van családi összetartó kényszerítő erő (a cég) és ha ezt az erőt erőforrássá fordítja a vállalkozó család, akkor sok „hagyományos” családhoz képest sokkal erősebben jöhetnek ki  az utódlás kihívásából. Ők ugyanis tudatosan kell foglalkoznak a családi stratégiával, a családi értékekkel, célokkal és nem utolsó sorban a családi szerepekkel. Ezeket a kérdéseket a nem vállalkozó családok nem kell feltegyék.

Hálásak lehetünk tehát az alapítóknak és a családi cégeknek, hogy egy asztalhoz ültetik a családtagokat, hogy magukkal foglalkozhassanak.

Szerző: Dr. Szabó Levente Antal

Scroll to Top

Kérdése van?
Küldje el és mi válaszolunk!

Terms Of Use

The information on this website does not constitute legal advice. The information on the website is protected by copyright, its use, reproduction or disclosure to the public by KLART LEGAL | Levente Antal Szabó is subject to the prior consent of the Law Firm.