HU / EN

Felhasználási feltételek

A KLART Legal Ügyvédi Társulás (KLART) honlapjának használatára az alábbi általános feltételek vonatkoznak:

 • A honlapunkon felhasznált és bemutatott információk kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják és semmilyen körülmények között sem értelmezhetőek jogi tanácsként. Olvasóink a saját érdekükben, más forrásból is győződjenek meg az olvasottak helytállóságáról és konkrét jogi lépéseik megtétele előtt mindenképpen konzultáljanak ügyvéddel.
 • A KLART minden tőle elvárhatót megtesz honlapja szakszerű karbantartásáért, mindazonáltal az ezen a honlapon elhelyezett anyagok pontosságáért és időszerűségéért semmilyen felelősséget nem vállal. Ugyancsak nem vállalunk felelősséget a honlap használatából vagy ideiglenes nem-használhatóságából eredő közvetlen vagy közvetett, vagyoni és/vagy nem-vagyoni károkért, továbbá a honlap esetleges pontatlanságaiért, hibáiért, legyenek azok gépelési vagy egyéb hibák, továbbá a honlap hiányosságaiért, elavulásáért.
 • A felhasználó tudomásul veszi, hogy a letöltött vagy a honlapunk használatával megszerzett információkat kizárólag a saját felelősségére használhatja fel. A KLART nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó számítógépe, vagy az abban használt szoftverek bármelyike a honlap használata következtében megsérül.
 • A KLART nem felelős a külső, link útján elérhető internetes oldalak tartalmáért.
 • A KLART Ügyfélkapu rendszerét azért működteti, hogy ügyfelei számára ott további információkkal és online szolgáltatásokkal szolgáljon. A KLART Ügyfélkapu rendszerének használatára külön használati feltételek vonatkoznak.
 • www.klartlegal.hu honlapon megjelenő tartalom (cikkek, videók, a honlap grafikája vagy bármely más szerzői mű) szerzői jogi oltalom alatt áll, a vagyoni jogok tulajdonosa a KLART. Az oldalainkon olvasható művek szerzői a művek többszörözését az alábbiak szerint engedélyezik:
  • Saját használatra történő kinyomtatás vagy rögzítés háttértárolóra személyes használatra engedélyezett korlátlan mennyiségben.
  • Saját, nem üzleti célú felhasználásra a honlap tartalma letölthető, feltéve, ha (i) annak forrásául a klartlegal.hu címet vagy a KLART Legal Ügyvédi Társulást megjelölik és (ii) a KLART a letöltött anyag felhasználását nem tiltotta meg.
  • Nem engedélyezett a művek többszörözése vagy tárolása elektronikus adattárban.
 • A művek bármely más felhasználásához, bármely típusú adathordozóra történő többszörözéséhez, átdolgozásához, terjesztéséhez, nyilvánossághoz közvetítéséhez a szerzők hozzájárulása szükséges
 • A honlapon elhelyezett, szerző által jegyzett írásokban kifejtett nézetek, vélemények a szerző saját nézeteit, véleményét tükrözik és azok nem szükségszerűen esnek egybe a KLART tárgyra vonatkozó véleményével, nézeteivel.
 • E használati feltételekre a Polgári Törvénykönyv, valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

2019. január

KLART Legal Ügyvédi Társulás