Ingyenes konzultációs csoport válságkezelési kérdésekről / 04.21-23-i összefoglaló

Back view of businesswoman talk on webcam conference with diverse business partners or client, female employee speak on video call, engaged in web conversation with colleagues on laptop in office
Ossza meg facebookkon
Ossza meg Linkedinen
Javasolja emailben
Ingyenes konzultációs csoport válságkezelési kérdésekről / 04.21-23-i összefoglaló

A. Vállalatfinanszírozás (támogatások, kedvezményes hitelek)

A.1 munkahelyvédelmi bértámogatás

Kiegészítő megállapítások

 • ápr 29-től lépnek hatályba ezek a szabályok. Visszamenőleges igénylésre továbbra sincs mód => Mivel egész hónapra jár a támogatás, így ha a májusi hónapra igénybe akarják venni a vállalkozások a támogatást, akkor már április 30-ig be kell nyújtani a kérelmet!
 • a munkavállalók 20T1014-es űrlapon átjelentendőek részmunkaidős foglalkoztatottnak;
 • nyugdíjas után is igényelhető, kivéve, akire tekintettel megváltoztatott munkaképességű munkavállalói támogatást kapnak;
 • magasabb munkabérű munkavállalóknál is igénybe vehető, de a munkavállaló alapbére a támogatással együtt el kell érnie a korábbi alapbér összegét (kivéve, ha a munkaidő csökkentése az 50 %-ot meghaladja);
 • fizetés nélküli szabadság esetén nem jár, de ha csak a munkavégzési kötelezettség alól mentesül a munkavállaló, akkor jár a támogatás;
 • több munkáltatós foglalkoztatás esetén több munkáltatóra is kérhető (például cégcsoporton belül több cég is alkalmazza a munkavállalót);
 • veszélyhelyzeti járulékkedvezmények mellett is igényelhető;

Bérjellegű támogatások, melyek kizárják ezt a támogatást

 • a munkahelyteremtő és munkahelymegőrzés támogatás a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §-ában és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16. ) MüM rendelet 18.-18/C. §-aiban nevesített támogatások;
 • a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatását a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szabályozza;
 • Azon munkavállalók vonatkozásában, akik csökkentett munkaidős támogatásban részesülnek, nem lehet a fenti támogatásokat igénybe venni.

Benyújtáshoz szükséges iratok

 • Munkavállaló és munkáltató közös kérelme, amely a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálathoz nyújtandó be. (kérelem még nem elérhető, de rövidesen várható https://nfsz.munka.hu/ honlapon)

A.2 munkahelymegtartó hitel

 • 0,1 százalékos kamattal,
 • 9 havi bérre,
 • 2 éves futamidejű, munkahelymegtartó hitel.
 • Részletek még nem ismertek

A.3 NHP HAJRÁ

Háttér

 • MNB KKV refinanszírozási program (0%-os, maximum 20 éves refinanszírozási hitelt kapnak a bankok) ;
 • 04.20 – megjelent a terméktájékoztató;
 • Már elérhető: BB, MKB, Takarékbank, Gránit Bank.

Címzettek, hitelösszeg

 • Magyarországi KKV, amelyben nincs és nem is lesz állami vagy önkormányzati közvetlen vagy közvetett tulajdon 25 % felett, nem lehet hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás kapcsolt vállalkozása;
 • Igényelhető összeg: 1 millió – 20 milliárd forint között.

Hitelcélok

Beruházási hitel

 • használt vagy új tárgyi eszköz beszerzése;
 • meglévő eszköz átalakítása, korszerűsítése, kapacitás bővítése (saját rezsis beruházás nem);
 • vállalkozásban részesedés vásárlása (2020.01.01. előtt alapított céltársaság), Nyrt 10 % felett, maximum 3 vállalatban tartós befektetési célú tulajdonszerzés;
 • ingatlan:
  • üdülő csak akkor, ha szálloda, panzió stb;
  • lakóingatlan, ha üzleti célúvá alakítják vagy 10 lakásos bérlakás projekt.
 • saját üzleti cél, bárbeadás korlátozottan, ha ez a tevékenység legfeljebb cégcsoporton belüli bérbeadás;
 • személygépkocsi csak akkor, ha személyszállítás a cég főtevékenysége 2020. 01.01-én;
 • Beruházáshoz utólag nyújtott EU-s vagy állami támogatás esetén a beruházás támogatással érintett hányadára nem tartható fenn NHP;
 • pénzügyi lízingre is igényelhető,
 • futamidő maximum 20 év.

Forgóeszköz hitel

 • limit (korábbi forgóeszköz hitelekkel együtt) készlet, nem lejárt követelések, kevesebb, mint 30 napja lejárt követelések és személyi jellegű ráfordítás összege,
 • futamidő maximum 3 év

Támogatás előfinanszírozása

Hitelkiváltás

 • 01.01. előtti hitel váltható ki.

Kamatlimit

 • teljes futamidő alatt legfeljebb 2,5 p.a.

Biztosítékok

 • bankonként eltérő;
 • Garantiqua, Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia, Eximbank készfizető kezességvállalás, állami közvetlen készfizető kezesség.

Lebonyolítás

 • 10 munkanapos hitelbírálat, iratok hiánytalan beérkezését követően.

A.4 HIPA versenyképesség növelő támogatás

Az igénylésből kizárt ágazatok:

 • acélipar;
 • hajógyártás;
 • szénipar;
 • szintetikusszál-ipar;
 • áruszállítás;
 • elsődleges mezőgazdasági termelés;
 • halászati és akvakultúra-ágazat;
 • energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez;
 • kereskedelmi tevékenységhez;
 • koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez;
 • turisztikai tevékenységre irányuló projekt;
 • exporttal kapcsolatos tevékenységek.

Turisztikai tevékenység keretében az alábbi szolgáltatásokra terjed ki a kizárás:

 • Szálláshely-szolgáltatás;
 • Vendéglátás;
 • Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás; d)
 • Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység; e)
 • Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység; f)
 • Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység

Háttér

 • Cél: a COVID-19 vírus miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások fejlesztéseinek támogatása;
 • támogató: Külgazdasági- és Külügyminisztérium, kezelő szerv: HIPA;
 • De minimishez hasonló támogatás, melynek vállalatonként igénybe vehető maximális kerete 800 ezer euró, de a korábbi, 200 ezer eurós de minimis keretet nem érinti;
 • relokáció esetén is igénybe vehető;
 • keretösszeg: 50 milliárd forint.

Kik pályázhatnak

 • Magyarországi feldolgozóipari és business supporting szolgáltató közép- és nagyvállalatok (budapestiek és Pest megyeiek is) akik;
 • december 31-én nem nehéz helyzetben lévő vállalkozás, akik a COVID-19 vírus járvány miatt váltak azzá, vagy gazdasági, pénzügyi nehézségeik lettek;
 • akik nem felelősek a gazdasági visszaesésért, de akik árbevétele vagy megrendelésállomány értéke igazolhatóan legalább 25%-ot esett vissza;
 • akinek a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítása alapján nincsen lehetősége a károk megtérítésére.

Támogatási összeg

 • 150 000 – 300 000 euró értékű beruházás között 30%;
 • 300 001 – 500 000 euró értékű beruházás között 40%;
 • 500 001 – 1 600 000 euró értékű beruházás között 50%;
 • heteken belül várható az intézkedések kiterjesztése 1 600 000 euró feletti beruházásokra is, 50%-os támogatási arány mellett.

Vállalások

 • A projekt megkezdése előtti 12 hónap átlaglétszámát a projekt befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig átlagban fenn kell tartani;
 • a projektet legkésőbb 2021. június 30-ig le kell zárni.

Egyéb

 • A támogatás formája 100% előleg;
 • a projekt a benyújtás és visszaigazolás után kezdhető meg;
 • 2-3 hét alatt megszülető döntés;
 • támogatási szerződéses tárgyalások helyett azonnali támogatói okirat kiadása és aláírása.

B. Adókönnyítések

 1. TAO, KIVA, IPA és Innovációs járulék bevallása 2020. szeptember 30-ig naptári éves adózóknak és üzleti évüket 2020. április 30-ig záróknak, az adó és adóelőleg is ekkor lesz esedékes;
 2. számviteli beszámolók közzététele is ekkor esedékes, ugyanakkor a bankok kérhetik a fent részletezett hitelekhez, ezért célszerű most elkészíteni;
 3. SZOCHO 2020.07.01-től 15,5 %, KIVA 2021. jan 1-től 11 %;
 4. likviditáskönnyítés: kérelmezni kell! veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül:
  • Az első könnyítési lehetőség a fizetési nehézséggel küzdő adózók számára: az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb 5 millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb 6 havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.
  • A második könnyítési lehetőség azon adózóknak szól, akik már adótartozást halmoztak fel. Az ő esetükben az adóhatóság az adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de 5 millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli.Ugyanazon adózó kizárólag az egyik lehetőséggel élhet. A kérelemben az adózónak be kell mutatnia, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza, illetve, hogy az adótartozás megfizetése a gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.
 5. EKÁER bejelentések után a közúti szállítóknak nem kell kockázati biztosítékot fizetni, korábban befizetett biztosítékot visszakapják;
 6. Fizetés nélküli szabadság esetén a munkavállaló marad biztosított, egészségügyi szolgáltatási járulékot a munkáltató fizeti meg és vallja be, havi 7710 Ft/fő;
 7. SZÉP kártyára utalt béren kívüli juttatás összegét 07.30-ig nem terheli SZOCHO (adóteher tehát 32,5 %-ról 15 %-ra csökken), összeghatárok is módosultak (szálláshely évi 400 ezer, vendéglátás évi 265 ezer, szabadidő 135 ezer, rekreációs keretösszeg 800 ezer)
 8. idegenforgalmi adót év végéig nem kell megfizetni, de be kell vallani.

C. MFB

 1. 1500 milliárd forint keretösszeg, április 30-tól igényelhető;
 2. MFB vis maior programja:
  1. MFB krízis hitel pénzügyi vállalkozásokon keresztül érhető el, 1-150 millió forint összegben 2,5 % kamattal, forgóeszközre, likviditás finanszírozásra is, 80 %-os állami kezességvállalás mellett;
  2. MFB versenyképességi hitelprogram nagyvállalatok, nagyberuházást megvalósító középvállalatok részére, forgóeszközfinanszírozás, likviditás, akvizíció céljából.
 3. Garantiqua Krízis Garanciaprogram: állami viszontgarancia, NISZ fogja őket segíteni, 500 milliárdos hitelgarancia program, év végéig, folyószámlahitelekhez, forgóeszköz és beruházási hitelekhez
 4. Új magántőkeprogramok indulnak (Hiventures)
  1. KKV mentőprogram
  2. Startup mentőprogram
  3. Krízis tőkeprogram vállalat és ingatlanfelvásárlás céljából,
 5. GiNOP program átcsoportosítása mikro, – és kisvállalkozások technológiai korszerűsítése céljából, 0 %-os hitelkamat mellett;

D. Egyéb aktualitások

 • minősített elektronikus aláírás elérhető videós ellenőrzés során is, 6 hónapig lesz érvényes; (132/2020 (IV.17. Korm rendelet)
 • várhatóan magyar szolgáltatók (Microsec, Netlock) is meg fognak jelenni ezzel a szolgáltatással rövidesen;
2020-04-27

Sikeres regisztráció!

Köszönjük a jelentkezést!
Szeretettel várjuk rendezvényünkre.


A bejelentkezéshez szükséges adatokat hamarosan küldjük emailben.

Felhasználási feltételek

A honlapon található információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak. A honlapon található információkat szerzői jog védi, annak bármilyen felhasználása, többszörözése, nyilvánossághoz való eljuttatása a KLART LEGAL | Szabó Levente Antal Ügyvédi Iroda előzetes hozzájárulásához kötött.

Blog

Rendszeresen publikáljuk cikkeinket a versenyjog, informatika, adatvédelem, szellemi alkotások és a családi vállalatok világáról.

Hírlevél

A gazdasági jog, a családi vállalatok és a jogi technológia világának legfrissebb aktualitásairól érthesülhet hírleveleinkból. Iratkozzon fel, hogy közvetlenül értesüljön. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt találja.

  Kapcsolat

  © KLART Legal

  Hírlevél

  A gazdasági jog, a családi vállalatok és a jogi technológia világának legfrissebb aktualitásairól érthesülhet hírleveleinkból. Iratkozzon fel, hogy közvetlenül értesüljön. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt találja.