Ingyenes konzultációs csoport válságkezelési kérdésekről / 04.16-i összefoglaló

Back view of businesswoman talk on webcam conference with diverse business partners or client, female employee speak on video call, engaged in web conversation with colleagues on laptop in office
Ossza meg facebookkon
Ossza meg Linkedinen
Javasolja emailben
Ingyenes konzultációs csoport válságkezelési kérdésekről / 04.16-i összefoglaló

A. Aktualitások

A.1 Különadók

Hitelintézetek

 • hitelintézetek (egyéb pénzügyi vállalkozások nem!)
 • 3 részletben fizetendő
 • Korábbi különadó tv. az adóalap, (módosított mérlegfőösszeg) 50 milliárd feletti részének 0,19 %-a az adó
 • adóalap továbbra is csökkenthető a látvány csapatsportok támogatásával, illetve a kiegészítő sporttámogatással

Kiskereskedelmi különadó

 • függetlenül az értékesítés módjától, minden kiskereskedelmi tevékenységet végző cég, függetlenül az értékesített termék típusától, tehát a netes kereskedőkre is vonatkozik
  • gépjármű kereskedelem
  • gépjármű alkatrész kiskereskedelem
  • motorkerékpár és alkatrész kereskedelem
  • teljes kiskereskedelem: háztartási cikk, bútor, készülék, illatszer, ruházat, élelmiszer, ital, dohány, üzemanyag, IT, híradástechnika, játék, könyv, sportszer, csomagküldő, internetes,
 • adóalap: 2020. 05.01-től a VH megszűnéséig terjedő időszak teljes nettó árbevétele,
 • sávos adómérték:
  • 500 m alatti nettó árbevétel esetén 0 %
  • 500 m és 30 mrd között 0,1 %
  • 30 mrd és 100 mrd 0,4 %
  • 100 mrd felett 2,5
 • ahol 0 %-os a kulcs, bevallást sem kell tenni
 • adó összege: adóalap * adómérték * adófizetési időszak/teljes adóév napjai
 • adóelőleg: VH alatt hónap végére, május 31-én kell először adóelőleget fizetni, előző évi árbevétel alapján, de ha az adott hónapban legalább 40 %-al visszaesett a forgalom 2019-hez képest, akkor adóelőleg-mérséklési lehetőség
 • általános adóelőleg mérséklési kérelem is benyújtható, ha annyira csökkentette a bevételt, hogy a különadó nem éri el az adóévben fizetendő adóelőleg összegét
 • kapcsolt vállalkozások árbevételét össze kell adni

A.2 Új támogatási csomag

 • Külgazdasági- és külügyminiszter
 • versenyképesség növelő támogatások
 • 50 mrd forintos keret.

B. Vállalatfinanszírozás (támogatások, kedvezményes hitelek)

B.1 Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása – 2020-1.1.2-PIACI KFI – TERVEZET

Pályázat célja, jellemzői

 • Cél: a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatásával,
  • „A” alprogram: vállalkozások önállóan vagy maximum 2 tagú konzorciumban, partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező fejlesztéseinek támogatása,
  • „B” alprogram: vállalkozások kizárólag konzorciumban (maximum 4 tagú) megvalósított KFI projektjeik támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatóak felsőoktatási intézmények, kutató-tudásközvetítő szervezetek,
 • keretösszeg: „A” alprogram 22 mrd Ft, „B” alprogram 19 mrd Ft,
 • várható nyertesek száma: 130-150.

Támogatás összege és mértéke

 • „A” alprogram esetén
  • minimum 100 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén,
  • minimum 150 millió Ft konzorcium esetén,
  • maximum 400 millió Ft (önállóan benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén egyaránt).
 • „B” alprogram esetén
  • minimum 400 millió Ft,
  • maximum 800 millió Ft.
 • „B” alprogram esetén a támogatás 75%-a profitorientált gazdasági társasághoz kell, hogy kerüljön.

Kik pályázhatnak

 • A projekt javaslathoz szakmai támogató véleménnyel rendelkező,
  • egyetemek, tudásközvetítő szervezetek („B” alprogram esetén),
  • legalább 10 fős, 2019-es lezárt, közzétett beszámolóval rendelkező kis-, közép- vagy nagyvállalat, az alábbi kitételekkel:
   • elszámolható összköltség maximuma a vállalkozás(ok) előző évi árbevétel összege lehet,
   • az összes támogatás maximuma a vállalkozás(ok) előző évi saját tőke összege lehet,
   • a projektben az egy évre tervezett bérköltségek maximuma a 2018. évi személyi jellegű ráfordítások 100%-a,
   • „A” alprogram esetén nem nyújthat be pályázatot a 2018-1.1.2-KFI vagy 2019-1.1.1-PIACI KFI vagy GINOP-2.1.2.8.1.4-16 pályázaton nyertes pályázattal rendelkező,
   • „B” alprogram esetén nem nyújthat be pályázatot a 2018-1.3.1-VKE vagy 2019-1.1.1-PIACI KFI vagy GINOP-2.2.1-18 pályázaton nyertes pályázattal rendelkező.

Kötelező vállalások

 • Nyilvánosság biztosítása (kötelező),
 • KFI árbevétel a projekt zárását követő 3 évben eléri az igényelt támogatás 30%-t (kötelező),
 • K+F személyi állomány létszámának megtartása (választható).

Támogatható tevékenységek

 • Önállóan támogatható tevékenység
  • kísérleti fejlesztés (minimum 50%).
 • Önállóan nem támogatható tevékenység
  • ipari kutatás (2 fő, MA/MSc diplomával rendelkező teljes munkaidős alkalmazott),
  • eljárási innováció,
  • eszközbeszerzés,
  • immateriális javak beszerzése,
  • nyilvánosság biztosítása,
  • projekt koordinációs tevékenység,
  • piacra jutás támogatása,
  • iparjogvédelmi bejegyzés.

Elszámolható költségek, arányok

 • Fejlesztők, technikusok bérköltsége, min. 30%,
 • igénybe vett szolgáltatások költségei, „A” max. 40%, „B” max. 30% (de nem lehet több, mint a fejlesztői bérköltség),
 • anyagköltség,
 • eszközbeszerzés, max. 40%,
 • immateriális javak, max. 10%,
 • piacra jutás költségei, max. 15%,
 • projekt menedzsment költség, max. 5%,
 • nyilvánosság költségei, max. 0,5%,
 • közbeszerzés, max. 1%.

Egyéb

 • Országosan benyújtható pályázat,
 • megvalósítási időtartama:
  • „A” alprogram: 1-3 év,
  • „B” alprogram: 2-4 év,
 • a szakmai támogató vélemény május 22-ig benyújtandó,
 • „B” alprogram bírálata során személyes prezentációra is sor kerül,
 • 75% előleg igényelhető.

C. MUNKAIDŐKERET

 • Munkaidőkeret:
  • Lehetőség a munkáltató részére, hogy eltérjen az általános munkarendtől és a munka mennyiségéhez igazítva egyenlőtlenül ossza be a munkaidőt napi 4 és 12 óra közötti időtartamú munkavégzésére.
  • Ekkor a teljes munkaidőt jelentő heti 40 órának a teljes munkaidőkeretre vetítve kell kijönnie.
  • Minél hosszabb a munkaidőkeret, a munkáltatónak annál nagyobb mozgástér van a munkaidővel való gazdálkodásra.
  • A havi ledolgozható munkaidő megállapítása során azokat a napokat nem lehet figyelembe venni, amelyeken a munkavállaló szabadságon van, valamint a munkaszüneti napokat.
  • a munkavállalót hetente legalább 2 nap vagy egybefüggő 48 óra heti pihenőidő illeti meg, illetve a napi munkájának befejezése és a következő napi munkakezdés között legalább tizenegy óra egybefüggő pihenőidőt (napi pihenőidő) kell biztosítani.
 • Munkaidőkeret meghosszabbítása:
  • április 11-től hatályos, legfeljebb 24 havi munkaidőkeretet rendelhető el, munkáltató által egyoldalúan.
  • Korábban elrendelt munkaidőkeretet 24 hónapra meghosszabbíthatja a munkáltató. (Értelmezésünk szerint ez nem TOVÁBBI 24 hónapot jelent, hanem a korábbi, már futó keret hosszabbítható meg úgy, hogy az eredeti kezdettől számítson a 24 hónap)
  • Értelmezésünk szerint annak nincs akadálya, hogy a folyamatban lévő munkaidőkeret idő előtti lezárásával új munkaidőkeretet rendeljen el a munkáltató. Ennek előfeltétele, hogy addig új munkaidőkeret nem rendelhető el, amíg az előző alatt teljesített munkával, fizetési kötelezettségekkel a felek nem számoltak el. Ezzel a megoldással elérhető, hogy a meghosszabbítás helyett egyből 24 hónapos keret kerüljön megállapításra, illetve a folyamatban lévő, a válságra való tekintettel nem megfelelően megállapított munkaidőkeret lezárásra kerüljön.
  • Eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket a rendelet hatálya alatt alkalmazni nem lehet!
  • FONTOS: Ha megszűnik a válsághelyzet, az így elrendelt munkaidőkeret továbbra is fennmarad. A válsághelyzet után azonban már nem lehet elrendelni, tehát most kell kihasználni ezt a lehetőséget!
 • Munkáltatói terhek 6 hónapos halasztott fizetése: munkaidőkeretben való foglalkoztatás esetén a le nem dolgozott, de kifizetett munkaidő után.
 • Példa:
 • autóipari gyártó vállalat, irodai és soron dolgozó munkavállalók (fehér és kék galléros csoport)
  • 12havi munkaidőkeretet rendelünk el mind a fehér, mind a kék galléros csapatban, mert arra számítunk, hogy 12 hónap alatt beáll a régi rend (3 hó leállás, 3 hó erős felfutás, majd 3 hó erős őszi szezon, 3 hó 2021 Q1 újra szezonálisan csöndesebb időszak);
  • átlagosan kijön a heti 160 óra.
  • Ettől függetlenül a havibéres munkavállalónak az adott hónapban ledolgozott munkaidőre tekintet nélkül minden hónapban a havibérét kell kifizetni.
 • Munkaidőkeret és túlóra kapcsolata

Két eset:

 • a munkavállalónak az adott napon 4 órát kellene dolgoznia, azonban a munkáltatói utasítás alapján mégis 6 órát dolgozik => havonta ki kell fizetni az ilyen túlórát
 • ha a munkaidőkeret lejáratakor a munkavállaló által ledolgozott munkaidő meghaladja a munkaidőkeretben ledolgozandó munkaidőt, a többlet rendkívüli munkaidőként („túlóraként”) elszámolandó => munkaidőkeret lejártakor kell kifizetni.

Egyéb pótlékokat (készenlét, ügyelet esetén járó, a műszak-, az éjszakai és a vasárnapi pótlékot) mindig az adott hónapban kell kifizetni.

 • Tájékoztatási kötelezettség

Legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre írásban kell közölni a beosztást, ha ez nincs, akkor az utolsó az irányadó. A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni.

 • Egyoldalú elrendelés

A munkaidőkeret bevezetését javasolt egyoldalú munkáltatói szabályzatban, utasításban rögzíteni, nem megállapodás tárgya.

 • Csökkentett munkaidős támogatás és a munkaidőkeret

A Csökkentett munkaidős támogatás (47/2020 Korm. r.) csak akkor jár, ha a munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került. Ezért bár munkaidőkeret általában alkalmazható részmunkaidős foglalkoztatás esetén is, támogatás azonban nem jár ilyenkor. Ezért azt érdemes megfontolni, hogy a munkaidőkeretet és a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatási lehetőségeit (max. 3 hónap) úgy optimalizálják, hogy:

 • biztosítsák a munkáltató egyoldalú megszüntetési jogát a munkaszerződés módosításban a csökkentett munkaidős foglalkoztatás megszüntetésére,
 • vegyék igénybe a támogatást (ha megfelelnek a 47/2020 Korm. r. egyéb feltételeinek, lsd. 2020.04.14-i összefoglalónk) és
 • a veszélyhelyzet megszűnése előtt állítsa vissza a munkáltató a teljes munkaidős foglalkoztatást és
 • vezesse be a 24 hónapos munkaidőkeretet.
2020-04-16

Sikeres regisztráció!

Köszönjük a jelentkezést!
Szeretettel várjuk rendezvényünkre.


A bejelentkezéshez szükséges adatokat hamarosan küldjük emailben.

Felhasználási feltételek

A honlapon található információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak. A honlapon található információkat szerzői jog védi, annak bármilyen felhasználása, többszörözése, nyilvánossághoz való eljuttatása a KLART LEGAL | Szabó Levente Antal Ügyvédi Iroda előzetes hozzájárulásához kötött.

Blog

Rendszeresen publikáljuk cikkeinket a versenyjog, informatika, adatvédelem, szellemi alkotások és a családi vállalatok világáról.

Hírlevél

A gazdasági jog, a családi vállalatok és a jogi technológia világának legfrissebb aktualitásairól érthesülhet hírleveleinkból. Iratkozzon fel, hogy közvetlenül értesüljön. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt találja.

  Kapcsolat

  © KLART Legal

  Hírlevél

  A gazdasági jog, a családi vállalatok és a jogi technológia világának legfrissebb aktualitásairól érthesülhet hírleveleinkból. Iratkozzon fel, hogy közvetlenül értesüljön. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt találja.