Elektronikus szerződéskötés

yusuf-belek-F5iA1SwF61E-unsplash
Ossza meg facebookkon
Ossza meg Linkedinen
Javasolja emailben
Elektronikus szerződéskötés

Ingyenes konzultációs csoport válságkezelési kérdésekről / 03.31-i összefoglaló

Elektronikus szerződéskötés lépései

I. Teljes bizonyító erejű magánokirat elektronikus környezetben

II. Minősített elektronikus aláírás és ebbe ágyazott időbélyeg megszerzése

III. Szerződéskötés

Elektronikus aláírás típusok

 • Joghatás szempontjából
  • Első szint: Egyszerű elektronikus aláírások (pl.: e-mail, PDF dokumentum)
  • Második szint: Fokozott biztonságú elektronikus aláírás (AdES): Jogkövetkezménye megegyezik a személy által papíron tett kézi aláírással
  • Harmadik szint: Minősített elektronikus aláírás (QES): Teljes bizonyító erejű magánokirat – Hitelesítés szolgáltató kell hozzá (személyes megjelenés) + Időbélyegzés szolgáltatás
  • Félemelet második és harmadik között: Közbenső Minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás
 • Tanúsítvány alanya szempontjából
  • Személyes aláírás (pl. eSzemélyin alapuló)
  • Szervezeti/eszköz aláírás (eSeal)
  • Céges aláírás
 • Eszköz szempontjából
  • Biztonságos aláírás létrehozó eszköz (pl. token, kártya)
  • Eszköz nélküli (szoftveres)

Minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás

 • Szoftveres, a tanúsítvány minősített tanúsítvány, (regisztráció ugyanaz, mint minősített e-aláírásnál)
 • Minősített tanúsítványt kizárólag minősített hitelesítés szolgáltató bocsáthat ki. Ha a szolgáltató hibát követ el, felelős az ebből eredő károkért (értékhatár!)
 • Ha egy dokumentumon minősített elektronikus aláírás szerepel, vélelmezni kell, hogy
  • a dokumentum tartalma az aláírás készítése óta nem változott meg, és
  • a biztonságos aláírás-létrehozó eszköz (és a rajta lévő aláírás-létrehozó adat / magánkulcs) az aláírás készítésének pillanatában az aláíró kizárólagos befolyása alatt volt.
 • Joghatása egyenértékű a minősített e-aláírással, Pp. 325 § f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és – amennyiben jogszabály úgy rendelkezik – azon időbélyegzőt helyez el
 • A teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy az okirat aláírója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy magára kötelezőnek ismerte el. f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és – amennyiben jogszabály úgy rendelkezik – azon időbélyegzőt helyez el.
 • A teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy az okirat aláírója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy magára kötelezőnek ismerte el.
 • Az aláírást vagy a bélyegzőt megelőző szöveget – elektronikus okirat esetén az aláírt vagy bélyegzővel ellátott adatokat – az ellenkező bizonyításáig meg nem hamisítottnak kell tekinteni (kivéve, ha az okiratnak olyan rendellenességei vagy hiányai vannak, amelyek e vélelmet megdöntik).
 • eIDAS: Kölcsönös elismerés

Elektronikus aláírás a TrustChainnel

 • 2017-ben alakult cég, platformján keresztül létre lehet hozni a minősített elektronikus aláírás tanúsítványát, szolgáltatása mind a 27 EU tagállamban elérhető
 • A TrustChain End-to-End szolgáltatása: az ügyfél személyes jelenléte egyáltalán nem szükséges az elektronikus aláírás megszerzéséhez. Ennek érdekében a TrustChain külföldi bizalmi szolgáltatóval működik együtt, partnere a bolgár Evrotrust Technologies: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/BG. Az Evrotrust az azonosítást biztonságos csatornán keresztül, időbélyegzett videofelvétel útján végzi.
 • (Háttér: A magyar jogszabályok a belföldi bizalmi szolgáltatók részére nem teszik lehetővé a távazonosítást. A hazai hitelesítés szolgáltatóknál (pl.: Microsec, Netlock) így az elektronikus aláíráshoz szükséges azonosítás elvégzése érdekében az ügyfélnek mindenképp személyesen kell megjelennie a szolgáltatónál. Más EU-tagállamban ezzel szemben már lehetséges a bizalmi szolgáltatón keresztüli távazonosítás, és az így elvégzett azonosítást, valamint az ennek eredményeként létrehozott elektronikus aláírást a magyar hatóságok, bíróságok is elfogadják.)
 • A TrustChain összefoglalója a fentiekről:
  https://www.trustchain.com/hu/2020/03/23/hogy-irjam-ala-ha-ott-sem-vagyok/

Tanúsítvány létrehozásának lépései

 • Regisztráció a TrustChain honlapján, majd az Evrotrust telefonos applikáció letöltése
 • Az applikáción keresztül megtörténik az ügyfél azonosítása videóhívás és a személyes okmányának felmutatása útján, magát az azonosítást a TrustChain operátora végzi, magyar nyelven
 • Az azonosítást követően megérkezik az applikációra a tanúsítvány, mely megjelenik a TrustChain felületén is
 • A tanúsítvány ezt követően összekapcsolható a TrustChain oldalán az ügyfél által képviselt céggel
 • A képviselt cég megjelölése nem kerül be a tanúsítványba, így ugyanaz az elektronikus aláírás több pozícióban is használható (pl.: cég tulajdonosaként, illetve cég (vagy akár több cég) képviselőjeként)
 • A teljes folyamat kb. 30-40 percet vesz igénybe
 • Szívesen végigvezetjük Önt a fenti folyamaton az elektronikus aláírása létrehozásakor. Kérjük, ez ügyben keressen minket kollégáink ismert elérhetőségén vagy az info@klartlegal.eu e-mail címen.

Elektronikus aláírás bejegyzése a cégjegyzékbe

 • A létrehozott aláírás cégbírósági bejegyzés nélkül is rendelkezik a minősített elektronikus jelleggel (lásd részletesen fent), a cégbírósági bejegyzés azonban megkönnyíti az aláírás és az arra való jogosultság ellenőrizhetőségét harmadik személyek részére, így mindenképpen javasoljuk ennek elvégzését
 • A tanúsítvány bejelentése egy egyszerű változásbejegyzési eljárás útján történik, az eljárás során a jogi képviselet kötelező (illetéke 18.000,- Ft)
 • A cégbírósági bejegyzést követően az adott cég cégkivonata tartalmazza az elektronikus aláírói tanúsítvány főbb adatait (tulajdonos, tanúsítvány kibocsátója, sorszáma)
 • Az elektronikus aláírás cégbírósági bejegyzése ügyében állunk szíves rendelkezésükre.

Elektronikus aláírás a szerződő partnernél is

 • Az elektronikusan aláírt szerződés egy digitális dokumentum, amely abba beépítve tartalmazza mind az aláírás, mind az időbélyegzés elektronikus adatait
 • Emiatt nem járható út, hogy az egyik fél által elektronikusan aláírt dokumentumot a másik fél annak kinyomtatása után, hagyományosan írja alá (kinyomtatva ugyanis a digitális dokumentum elveszíti eredeti, elektronikus jellegét), sem az, hogy a másik fél által előzetesen aláírt és beszkennelt iratot írjuk alá elektronikusan (ekkor pedig a másik fél aláírása veszíti el eredeti, írásbeli jellegét)
 • Mindenképp szükséges tehát az elektronikus aláírás megléte a másik félnél is (nem feltétel azonban, hogy ugyanaz a szolgáltató készítse az elektronikus aláírásokat)
 • Amennyiben tehát Önnek már van elektronikus aláírása, javasoljuk, hogy szerződő partnerével is egyeztesse a fentieket, hogy szerződésük megfelelő formában jöhessen létre!

Honnan tudom, hogy a másik fél elektronikus aláírása valóban létezik-e, az hiteles és sértetlen?

Ennek ellenőrzésére több platform is segítséget nyújt:

https://www.evrotrust.com/landing/en/a/validation
https://signatures-conformance-checker.etsi.org/pub/registration.shtml
https://keaesz.gov.hu/keaesz/validate.html

Mi történik, ha hibás az elektronikus aláírás, és emiatt engem kár ér?

A bizalmi szolgáltatók felelősséget vállalnak az általuk kibocsátott tanúsítványok felhasználhatóságáért, megfelelőségéért, ezt a felelősségüket azonban jellemzően összegszerűen korlátozzák. A felelősségvállalásuk mértéke az igénybe vett szolgáltatói díjcsomag értékének függvényében változik (a TrustChain partnere, az Evrotrust 20.000 EUR-ig minden általa kibocsátott aláírásért felelősséget vállal). Amennyiben azt a szerződés tárgya, értéke indokolja, és nagyobb pénzügyi/jogi biztonságra törekszünk, érdemes magasabb díjszabást – ezzel magasabb szolgáltatói felelősségvállalást – választani. 

2020-04-01

Sikeres regisztráció!

Köszönjük a jelentkezést!
Szeretettel várjuk rendezvényünkre.


A bejelentkezéshez szükséges adatokat hamarosan küldjük emailben.

Felhasználási feltételek

A honlapon található információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak. A honlapon található információkat szerzői jog védi, annak bármilyen felhasználása, többszörözése, nyilvánossághoz való eljuttatása a KLART LEGAL | Szabó Levente Antal Ügyvédi Iroda előzetes hozzájárulásához kötött.

Blog

Rendszeresen publikáljuk cikkeinket a versenyjog, informatika, adatvédelem, szellemi alkotások és a családi vállalatok világáról.

Hírlevél

A gazdasági jog, a családi vállalatok és a jogi technológia világának legfrissebb aktualitásairól érthesülhet hírleveleinkból. Iratkozzon fel, hogy közvetlenül értesüljön. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt találja.

  Kapcsolat

  © KLART Legal

  Hírlevél

  A gazdasági jog, a családi vállalatok és a jogi technológia világának legfrissebb aktualitásairól érthesülhet hírleveleinkból. Iratkozzon fel, hogy közvetlenül értesüljön. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt találja.